R&D Project

Fitly.ai has completed an R&D project which resulted in developed novel approach to predicting size of apparel using computer vision and machine learning.

Below is the information about the grant in Polish.

Fitly AI Sp. z o o. realizuje projekt badawczo-rozwojowy w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Cel projektu:

Fitly - projekt dotyczy przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad silnikiem rekomendacyjnym rozmiaru odzieży do zastosowania jako narzędzie do optymalizacji sprzedaży internetowej w branży odzieżowej i eliminacji zbędnych zwrotów towaru

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu jest opracowanie systemowego rozwiązania rekomendującego konsumentom rozmiary odzieży przy użyciu widzenia komputerowego (uczenia maszynowego).

Wartość projektu: 1 000 000 zł

Kwota dofinansowania: 800 000 zł

2022 Fitly.ai